Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT)
  • Lịch quay 05:15pm Thứ 5.
  • Để lấy kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSQT (Quảng Trị) - Thứ 5, 21/05/2020
DB:355050
1:19019
2:13386
3:99616-54026
4:34270-53006-30756-11908-43606-95905-25130
5:0196
6:3105-0602-7698
7:426
8:32
0:06-08-06-05-05-02
1:19-16
2:26-26
3:30-32
4:*
5:50(DB)-56
6:*
7:70
8:86
9:96-98
Lấy kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSQT (Quảng Trị) - Thứ 5, 14/05/2020
DB:299241
1:11303
2:56109
3:61325-31658
4:89093-74942-76366-57002-77578-62525-42725
5:8356
6:3608-8278-4253
7:708
8:49
0:03-09-02-08-08
1:*
2:25-25-25
3:*
4:41(DB)-42-49
5:58-56-53
6:66
7:78-78
8:*
9:93
Lấy kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSQT (Quảng Trị) - Thứ 5, 07/05/2020
DB:904407
1:90515
2:97696
3:95359-82909
4:50423-37388-29529-81472-49254-31019-43754
5:9343
6:9164-2651-0664
7:797
8:78
0:07(DB)-09
1:15-19
2:23-29
3:*
4:43
5:59-54-54-51
6:64-64
7:72-78
8:88
9:96-97
Lấy kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!