Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Huế (XSTTH)
  • Lịch quay 05:15pm Thứ 2.
  • Để lấy kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số cũ
XSTTH (Huế) - Thứ 2, 06/01/2020
DB:247502
1:93524
2:86152
3:67114-21218
4:32651-88412-39006-66241-65245-05344-25332
5:7307
6:0610-0783-4410
7:423
8:93
0:02(DB)-06-07
1:14-18-12-10-10
2:24-23
3:32
4:41-45-44
5:52-51
6:*
7:*
8:83
9:93
Lấy kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSTTH (Huế) - Thứ 2, 30/12/2019
DB:269193
1:66650
2:92618
3:09307-92129
4:03575-49811-45954-70236-48340-92305-60059
5:5523
6:4103-8900-5232
7:993
8:01
0:07-05-03-00-01
1:18-11
2:29-23
3:36-32
4:40
5:50-54-59
6:*
7:75
8:*
9:93(DB)-93
Lấy kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSTTH (Huế) - Thứ 2, 23/12/2019
DB:878512
1:07348
2:06245
3:72033-82661
4:83256-66675-70928-97237-80583-67832-82281
5:6389
6:2102-2131-7680
7:674
8:00
0:02-00
1:12(DB)
2:28
3:33-37-32-31
4:48-45
5:56
6:61
7:75-74
8:83-81-89-80
9:*
Lấy kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!