Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB)
  • Lịch quay 06:15pm tất cả các ngày.
  • Để lấy kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSMB (Miền Bắc) - Chủ Nhật, 24/05/2020
DB:81779
1:30531
2:03586-66082
3:93365-20748-75056-96191-55615-33595
4:0337-0432-8836-8514
5:5483-8187-8946-3350-6883-3585
6:382-748-714
7:22-57-12-19
0:*
1:15-14-14-12-19
2:22
3:31-37-32-36
4:48-46-48
5:56-50-57
6:65
7:79(DB)
8:86-82-83-87-83-85-82
9:91-95
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSMB (Miền Bắc) - Thứ 7, 23/05/2020
DB:98991
1:71131
2:17093-47125
3:73439-39302-99701-47115-13509-32597
4:2177-8176-9570-1081
5:6837-5584-3039-4606-0193-1302
6:024-784-811
7:71-58-81-77
0:02-01-09-06-02
1:15-11
2:25-24
3:31-39-37-39
4:*
5:58
6:*
7:77-76-70-71-77
8:81-84-84-81
9:91(DB)-93-97-93
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSMB (Miền Bắc) - Thứ 6, 22/05/2020
DB:27298
1:91982
2:77118-97508
3:77150-83797-45298-91081-28951-79440
4:2982-1536-4939-6112
5:9377-1367-8442-9625-1141-7384
6:826-398-337
7:78-93-87-66
0:08
1:18-12
2:25-26
3:36-39-37
4:40-42-41
5:50-51
6:67-66
7:77-78
8:82-81-82-84-87
9:98(DB)-97-98-98-93
Lấy kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!