Hôm nay - Thứ 6, 10/04/2020
  • Lịch quay: MB,GL,NT,BD,TV,VL
Kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT)
  • Lịch quay 04:15pm Thứ 4.
  • Để lấy kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số cũ
XSCT (Cần Thơ) - Thứ 4, 05/02/2020
DB:369663
1:73234
2:22040
3:17289-53667
4:22945-57619-28931-56336-32282-17320-17466
5:7909
6:1630-9983-5171
7:049
8:12
0:09
1:19-12
2:20
3:34-31-36-30
4:40-45-49
5:*
6:63(DB)-67-66
7:71
8:89-82-83
9:*
Lấy kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSCT (Cần Thơ) - Thứ 4, 22/01/2020
DB:470991
1:78977
2:95040
3:09693-13747
4:78464-00337-70685-02989-79868-72983-31797
5:7027
6:5062-6594-1556
7:599
8:05
0:05
1:*
2:27
3:37
4:40-47
5:56
6:64-68-62
7:77
8:85-89-83
9:91(DB)-93-97-94-99
Lấy kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSCT (Cần Thơ) - Thứ 4, 15/01/2020
DB:150419
1:23680
2:14863
3:96750-83870
4:86686-39248-42449-06671-14058-98175-91268
5:8969
6:5583-1838-4276
7:577
8:06
0:06
1:19(DB)
2:*
3:38
4:48-49
5:50-58
6:63-68-69
7:70-71-75-76-77
8:80-86-83
9:*
Lấy kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!