Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Long An (XSLA)
  • Lịch quay 04:15pm Thứ 7.
  • Để lấy kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSLA (Long An) - Thứ 7, 23/05/2020
DB:813192
1:87620
2:60466
3:93877-99886
4:36625-89494-69203-40350-62024-33185-42919
5:7861
6:4092-6284-7553
7:442
8:32
0:03
1:19
2:20-25-24
3:32
4:42
5:50-53
6:66-61
7:77
8:86-85-84
9:92(DB)-94-92
Lấy kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSLA (Long An) - Thứ 7, 16/05/2020
DB:134729
1:69207
2:73647
3:82832-01455
4:15658-38580-25725-65554-20411-78901-93136
5:9239
6:1489-7363-1745
7:242
8:25
0:07-01
1:11
2:29(DB)-25-25
3:32-36-39
4:47-45-42
5:55-58-54
6:63
7:*
8:80-89
9:*
Lấy kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSLA (Long An) - Thứ 7, 09/05/2020
DB:113671
1:17636
2:74366
3:40920-56890
4:65634-12170-44844-82448-32280-26796-05704
5:2699
6:9801-6828-9830
7:072
8:99
0:04-01
1:*
2:20-28
3:36-34-30
4:44-48
5:*
6:66
7:71(DB)-70-72
8:80
9:90-96-99-99
Lấy kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!