Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST)
  • Lịch quay 04:15pm Thứ 4.
  • Để lấy kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSST (Sóc Trăng) - Thứ 4, 20/05/2020
DB:463945
1:30330
2:35876
3:39206-90605
4:41353-76835-64557-25616-46917-06543-02374
5:7849
6:4679-0854-5527
7:558
8:92
0:06-05
1:16-17
2:27
3:30-35
4:45(DB)-43-49
5:53-57-54-58
6:*
7:76-74-79
8:*
9:92
Lấy kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSST (Sóc Trăng) - Thứ 4, 13/05/2020
DB:223329
1:75192
2:79453
3:16338-00045
4:77682-62356-60292-79444-84881-40904-83910
5:2818
6:5566-2264-0494
7:304
8:57
0:04-04
1:10-18
2:29(DB)
3:38
4:45-44
5:53-56-57
6:66-64
7:*
8:82-81
9:92-92-94
Lấy kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSST (Sóc Trăng) - Thứ 4, 06/05/2020
DB:864619
1:82863
2:21302
3:10855-32054
4:65680-00144-63249-27035-53243-40111-76269
5:6234
6:5621-5237-7522
7:600
8:22
0:02-00
1:19(DB)-11
2:21-22-22
3:35-34-37
4:44-49-43
5:55-54
6:63-69
7:*
8:80
9:*
Lấy kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!