Hôm nay - Thứ 6, 10/04/2020
  • Lịch quay: MB,GL,NT,BD,TV,VL
Kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV)
  • Lịch quay 04:15pm Thứ 6.
  • Để lấy kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSTV (Trà Vinh) - Thứ 6, 27/03/2020
DB:253409
1:86703
2:02424
3:65405-72235
4:75299-87924-31161-18211-11633-66642-83919
5:6095
6:0076-6726-1338
7:477
8:05
0:09(DB)-03-05-05
1:11-19
2:24-24-26
3:35-33-38
4:42
5:*
6:61
7:76-77
8:*
9:99-95
Lấy kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSTV (Trà Vinh) - Thứ 6, 20/03/2020
DB:230658
1:84327
2:17385
3:81776-45771
4:05456-31676-42652-16936-37248-53883-04655
5:5544
6:9384-0076-6360
7:554
8:82
0:*
1:*
2:27
3:36
4:48-44
5:58(DB)-56-52-55-54
6:60
7:76-71-76-76
8:85-83-84-82
9:*
Lấy kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSTV (Trà Vinh) - Thứ 6, 13/03/2020
DB:438648
1:83703
2:68058
3:52019-31730
4:87950-25791-34102-83509-61596-25848-30977
5:2532
6:0879-8677-9861
7:885
8:88
0:03-02-09
1:19
2:*
3:30-32
4:48(DB)-48
5:58-50
6:61
7:77-79-77
8:85-88
9:91-96
Lấy kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!