Hôm nay - Thứ 2, 25/05/2020
  • Lịch quay: MB,PY,TTH,CM,DT,HCM
Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH)
  • Lịch quay 05:15pm Thứ 4, CN.
  • Để lấy kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Kết quả xổ số hôm nay
Chưa cập nhật!
Kết quả xổ số cũ
XSKH (Khánh Hòa) - Chủ Nhật, 24/05/2020
DB:003722
1:64024
2:50976
3:74600-87555
4:22499-04256-79419-52012-97968-18350-33529
5:4560
6:6516-1989-7069
7:726
8:23
0:00
1:19-12-16
2:22(DB)-24-29-26-23
3:*
4:*
5:55-56-50
6:68-60-69
7:76
8:89
9:99
Lấy kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSKH (Khánh Hòa) - Thứ 4, 20/05/2020
DB:123831
1:04224
2:29858
3:04894-80513
4:23960-49902-10252-27168-15164-70257-19477
5:1964
6:0073-9645-3232
7:660
8:99
0:02
1:13
2:24
3:31(DB)-32
4:45
5:58-52-57
6:60-68-64-64-60
7:77-73
8:*
9:94-99
Lấy kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
XSKH (Khánh Hòa) - Chủ Nhật, 17/05/2020
DB:516671
1:88701
2:34401
3:63084-88429
4:57280-67532-62289-85113-06160-06165-34808
5:9816
6:0363-5189-7397
7:169
8:30
0:01-01-08
1:13-16
2:29
3:32-30
4:*
5:*
6:60-65-63-69
7:71(DB)
8:84-80-89-89
9:97
Lấy kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 7000 (Chỉ trên mạng Viettel)
Xem tiếp
Cám ơn bạn đã ủng hộ tổng đài XS 7000. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn hạnh phúc!